메뉴 바로가기
주메뉴 바로가기
컨텐츠 바로가기

Công nghệ của chúng tôi

Dịch vụ Thiết kế Mạch tương tụ

HANATEC cung cấp thiết kế Lõi Tín hiệu Hỗn hợp (Mixed Signal Core Design) và Dịch vụ Thiết kế thủ công tùy chỉnh (Full Custom Manual Layout Services) trải khắp từ các tiến trình cũ đến tiến trình FinFET mới nhất.
[Thiết kế Lõi Tín hiệu Hỗn hợp]
  • Hỗ trợ khách hàng lựa chọn tiến trình phù hợp cho các ứng dụng khác nhau.
  • Hỗ trợ việc lựa chọn IP của đối tác thứ ba với giá cạnh tranh.
  • Thiết kế và cung cấp Lõi Tín hiệu Hỗn hợp đáp ứng thông số hiệu năng theo yêu cầu.
[Thiết kế Thủ công Tùy chỉnh]

Chúng tôi không chỉ cung cấp IP mà còn cung cấp dịch vụ Thiết kế Thủ công ở Cấp độ Full-chip từ tiến trình cũ cho đến tiến trình FinFET mới nhất.